• Danh từ giống cái

  Sự khai thác, sự khai khẩn; cơ sở khai thác, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp
  Exploitation d'Etat
  doanh nghiệp Nhà nước
  Sự lợi dụng; sự bóc lột
  L'exploitation des na…fs
  sự lợi dụng những người khờ khạo
  Exploitation de l'homme par l'homme
  việc người bóc lột người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X