• Tính từ ( không đổi)

  Nhanh
  Train express
  (đường sắt) chuyến xe nhanh
  Danh từ giống đực ( không đổi)
  (đường sắt) chuyến xe nhanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X