• Tính từ

  Ngoài
  Bords externes
  bờ ngoài
  Médicament pour l'usage externe
  thuốc dùng bôi ngoài
  Danh từ
  Học sinh ngoại trú
  Sinh viên y khoa ngoại trú
  Phản nghĩa Interne, pensionnaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X