• Tính từ

  Từ bên ngoài, ngoại lai
  Facteur extrinsèque
  nhân tố ngoại lai

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X