• Danh từ giống đực

  Nhân tố
  Facteur moral
  nhân tố tinh thần
  (toán học) thừa số, nhân tử
  (vật lý) học hệ số
  Facteur de sécurité
  hệ số an toàn
  Facteur de compressibilité
  hệ số nén
  Facteur d'équilibre
  hệ số cân bằng
  Facteur de régulation
  hệ số điều chỉnh
  Facteur exponentiel
  hệ số mũ
  Facteur d'utilisation
  hệ số sử dụng
  Người phát thư
  (đường sắt) nhân viên chuyển hàng
  (từ cũ; nghĩa cũ) thợ đàn
  Facteur de pianos
  thợ pianô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X