• Danh từ giống đực ( không đổi)

  Giấy báo
  Faire-part de mariage
  giấy báo hỉ
  Faire-part de deuil
  giấy cáo phó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X