• Tính từ

  Đóng lại được
  Armoire fermante
  tủ đóng lại được
  à portes fermantes
  (từ cũ, nghĩa cũ) khi cửa thành đóng lại
  Rentrer à portes fermantes
  về khi cửa thành đóng lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X