• Danh từ giống đực

  Phao
  Flotteur de ligne de pêche
  phao câu
  Flotteur de carburateur
  (kỹ thuật) phao ở bộ chế hòa khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X