• Tính từ

  Nấu chảy, tan
  Cuivre fondu
  đồng nấu chảy
  Neige fondue
  tuyết tan
  (nghĩa rộng) mờ
  Contours fondus
  đường viền mờ
  (hội họa) nhạt dần (màu)

  Danh từ giống đực

  Sự nhạt dần
  Le fondu des couleurs
  sự nhạt dần của các màu
  (điện ảnh) hình chồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X