• Tính từ

  Gôtic
  Architecture gothique
  kiến trúc gôtic
  Ecriture gothique
  chữ viết gôtic
  (từ cũ; nghĩa cũ) (thuộc) trung đại; cổ hủ
  Danh từ giống cái
  Chữ viết gôtic
  Danh từ giống đực
  gotique
  gotique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X