• Tính từ

  Tuần tự, từng bước
  Diminution graduelle
  sự giảm từng bước
  Phản nghĩa Brusque, soudain, subit
  Danh từ giống đực (tôn giáo)
  Bài kinh bậc
  Sách hát lễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X