• Danh từ giống cái

  Sự giảm, sự bớt, sự giảm bớt
  Diminution dimpôts
  sự giảm thuế
  Diminution de vitesse
  sự giảm tốc độ
  Diminution de prix
  sự giảm giá
  (kiến trúc) sự thon dần
  Diminution des colonnes
  sự thon dần của cột
  (âm nhạc) sự giảm
  Sự giảm mũi (khi đan áo)
  Phản nghĩa Augmentation, accroissement, amplification, croissance, crue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X