• Tính từ

  Có sỏi, lẫn sỏi
  Terre graveleuse
  đất lẫn sỏi
  Lổn nhổn
  Poire graveleuse
  quả lê thịt lổn nhổn
  Tục tĩu
  Paroles graveleuses
  lời tục tĩu
  (từ cũ; nghĩa cũ) xem gravelle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X