• Tính từ

  Sai hạt
  Epi grenu
  bông sai hạt
  Nổi hạt, nổi cát
  Cuir grenu
  da thuộc nổi hạt
  Roche grenue
  (địa lý; địa chất) đá nổi hạt

  Danh từ giống đực

  Mặt nổi hạt, vẻ nổi hạt
  Le grenu d'un marbre
  mặt nổi hạt của đá hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X