• Tiêu bản:Groseilles

  Danh từ giống cái
  Quả lý chua

  Tính từ không đổi

  (có) màu lý chua, (có) màu hồng đậm
  Des gants groseille
  găng màu hồng đậm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X