• Tính từ

  Đóng cục, lổn nhổn
  Pâte grumeleuse
  bột lổn nhổn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X