• Danh từ giống cái

  (thông tục) tầng lớp trên
  Les gens de la haute
  bọn kẻ cắp sống xa hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X