• Danh từ số nhiều

  Người
  Bien des gens
  nhiều người
  Des gens comme toi et moi
  những người như cậu với tớ
  (từ cũ; nghĩa cũ) người làm, người ở
  Un grand seigneur et ses gens
  một ông lớn với các người ở của ông ta
  droit des gens
  luật pháp quốc tế
  gens de
  người làm nghề
  Gens de lettres
  �� nhà văn, văn sĩ
  Gens [[déglise]]
  �� thầy tu
  Gens de robe
  �� luật gia
  Gens de mer
  �� thủy thủ, người đi biển
  Gens de maison
  �� người ở, người làm
  Jeunes gens
  �� thanh niên
  Danh từ giống cái
  (sử học) thị tộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X