• Tính từ

  Qua đông
  Sommeil hibernal
  (động vật học) sự ngủ (qua) đông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X