• Danh từ giống đực

  Sự ngủ; giấc ngủ
  Sommeil profond
  giấc ngủ say
  Sự buồn ngủ
  Avoir sommeil
  buồn ngủ
  (nghĩa bóng) sự ngưng trệ, sự tê liệt
  Laisser une affaire en sommeil
  để một việc ngưng trệ lại
  Sự ngủ đông (của thú vật)
  maladie du sommeil
  bệnh ngủ
  sommeil de plomb sommeil de mort
  giấc ngủ say như chết
  sommeil éternel xéternel
  xéternel
  tomber de sommeil
  buồn ngủ rũ ra
  Phản nghĩa Eveil, réveil, veille, vigilance. Activité.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X