• Tính từ

  Xem hypoderme 1
  injection hypodermique
  (y học) tiêm dưới da

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X