• Ngoại động từ

  Tưởng tượng
  Contrairement à ce que j'avais imaginé
  trái với điều tôi đã tưởng tượng
  Nghĩ ra
  Torricelli imagina le baromètre
  To-ri-xen-li đã nghĩ ra phong vũ biểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X