• Tính từ

  Không đặc
  Crème inconsistante
  kem không đặc
  Không chắc, không vững, lông bông
  Caractère inconsistant
  tính lông bông
  Phản nghĩa Consistant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X