• Danh từ giống đực

  Chữ
  Les caractères arabes
  chữ A Rập
  Caractères d'imprimerie
  chữ in
  Tĩnh, tính tình, tính nết, cá tính
  Caractère ferme
  tính cương quyết
  Tính chất, tính cách
  Caractères acquis
  (sinh vật học) tính chất thu được
  Avoir un caractère d'authenticité
  có tính cách xác thực
  đặc tính; dấu ấn, vẻ riêng, đặc sắc
  Une physionomie sans caractère
  diện mạo không có gì đặc sắc
  Nghị lực, lòng quả quyết
  Manquer de caractère
  thiếu nghị lực quả quyết
  Con người có cá tính riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X