• Danh từ giống cái

  Tiền bồi thường
  Indemnité de guerre
  tiền bồi thường chiến tranh
  Phụ cấp
  Indemnité de logement
  phụ cấp nhà ở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X