• Danh từ giống cái

  Chiến tranh
  Guerre de libération
  chiến tranh giải phóng
  Guerre aérienne
  không chiến
  Guerre atomique
  chiến tranh nguyên tử
  Guerre civile
  nội chiến
  Guerre des nerfs
  chiến tranh cân não
  Guerre d'usure
  chiến tranh tiêu hao
  Guerre froide
  chiến tranh lạnh
  Guerre locale
  chiến tranh cục bộ
  Guerre psychologique
  chiến tranh tâm lý
  Guerre totale
  chiến tranh tổng lực

  Phản nghĩa Paix; concorde, entente

  Cuộc tranh chấp; sự thù địch
  Guerre ouverte entre deux personnes
  sự thù địch công khai giữa hai người
  c'est de bonne guerre
  bằng phương pháp chính đáng mà thắng lợi
  faire la guerre à quelque chose
  diệt trừ cái gì
  Faire la guerre aux passions
  �� diệt trừ dục vọng
  foudre de guerre
  dũng tướng
  gens de guerre
  quân nhân
  guerre à mort guerre à outrance
  sự quyết chiến, sự đánh đến cùng
  honneurs de la guerre
  sự được rút lui trong danh dự
  nom de guerre
  bí danh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X