• Phó từ

  Không rõ
  Prononcer indistinctement
  phát âm không rõ
  Không phân biệt
  On les rassemble tous indistinctement
  người ta tập họp tất cả, không phân biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X