• Danh từ giống cái

  Sự không đúng, sự không chính xác, sị sai; điều không đúng, điều không chính xác, điều sai
  L'inexactitude d'un récit
  sự không chính xác của câu chuyện kể
  Récit plein d'inexactitudes
  chuyện kể đầy những điều không chính xác
  Sự không đúng giờ
  Phản nghĩa Authenticité, exactitude, fidélité. Assiduité, ponctualité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X