• Tính từ

  Đầy
  Verre plein
  cốc đầy
  Plein de fautes
  đầy lỗi
  Joues pleines
  má đầy
  Les autobus sont pleins aux heures de pointe
  xe buýt đầy người vào giờ cao điểm
  Trọn vẹn, tròn
  Un jour plein
  một ngày trọn vẹn
  La pleine lune
  trăng tròn
  Hoàn toàn
  Pleine liberté
  trả tự do hoàn toàn
  (động vật) có chửa
  Chatte pleine
  mèo có chửa
  Chuyên chú vào
  Auteur plein de son sujet
  tác giả chuyên chú vào đề tài của mình
  Thấm thía; chan chứa, lai láng
  Plein de reconnaissance
  thấm thía lòng biết ơn
  Plein de sentiments
  lai láng tình cảm
  (thân mật) say rượu
  à plein
  hoàn toàn
  à pleines mains main
  main
  à pleines voiles
  giương hết buồm
  à pleins bords bord
  bord
  avoir le coeur plein
  lòng đầy buồn phiền
  avoir le ventre plein
  no bụng rồi
  de plein air
  ngoài trời
  de plein droit
  có trọn quyền; đương nhiên
  de pleine terre de plein vent
  trồng ở giữa trời, không có gì che
  donner plein pouvoir
  cho toàn quyền
  en plein
  giữa, ngay
  En plein champ
  �� giữa đồng
  en plein jour
  �� giữa ban ngày
  en plein visage à plein
  plein
  en plein sur en plein dans
  trúng ngay vào
  La bombe est tombée en plein sur la gare
  �� quả bom rơi trúng ngay nhà ga
  mois plein
  tháng đủ
  mourir plein de jours
  chết đã thọ
  mur plein
  tường kín (không có cửa)
  plein aux as as
  as
  plein comme un oeuf oeuf
  oeuf
  plein de soi
  tự mãn
  pleine mer mer
  mer
  tailler en plein drap drap
  drap
  un gros plein de soupe
  (thân mật) một kẻ béo ị
  voix pleine
  giọng sang sảng

  Giới từ

  Đầy
  Avoir de l'argent plein les poches
  có tiền đầy túi
  Avoir du poil plein la figure
  có lông đầy mặt
  en avoir plein la bouche
  luôn
  en avoir plein le dos dos
  dos
  en avoir plein les bottes
  (thân mật) đi nhiều rã cả chân

  Phó từ

  (thân mật) nhiều
  Il y a plein de gens
  có nhiều người
  Elle est tout plein gentille
  cô ta rất tử tế

  Danh từ giống đực

  Chỗ đầy
  Le plein et le vide
  chỗ đầy và chỗ trống
  Nét đậm, nét to (trong một chữ)
  Le plein et le délié
  nét đậm và nét mảnh
  Lúc đầy; lúc tròn (trăng), lúc triều lên (biển)
  Lune en son plein
  trăng tròn, trăng rằm
  Port l'on ne peut entrer qu'au plein
  cảng chỉ vào được lúc triều lên
  Tột độ
  C' est le plein de la bousculade
  chen lấn nhau đến tột độ
  battre son plein battre
  battre
  faire le plein
  lấy đầy xăng (vào xe)
  Phản nghĩa Vide, désert, inoccupé, libre. Ajouré, creux, incomplet.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X