• Tính từ

  Không thể trừ tiệt
  Vice inextirpable
  tệ xấu không thể trừ tiệt
  (từ hiếm; nghĩa ít dùng) không thể nhổ rễ (cây), không thể cắt bỏ (khối u...)
  Phản nghĩa Extirpable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X