• Danh từ giống đực

  Thói hư tật xấu
  Il a tous les vices!
  nó có mọi tật xấu
  Sự trụy lạc, sự đồi bại
  Vivre dans le vice
  sống trong cảnh trụy lạc
  Tật
  Vice de conformation
  tật dị hình
  Sai sót
  Vice de forme
  sai sót về hình thức
  vice contre nature
  loạn dâm; loạn dâm đồng giới
  Phản nghĩa Vertu.
  Đồng âm Vis.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X