• Danh từ giống cái

  (từ hiếm; nghĩa ít dùng) tình trạng không có người ở, tình trạnh hoang vắng
  [[Linhabitation]] [[dun]] bâtiment
  tình trạng không có người ở trong một ngôi nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X