• Tính từ

  Xua sâu, đuổi sâu
  Substance insectifuge
  chất đuổi sâu
  Danh từ giống đực
  Thuốc xua sâu, thuốc đuổi sâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X