• Danh từ giống cái

  Chất
  Substance dure
  chất cứng
  Thực thể
  Substance sociale
  thực thể xã hội
  Phần chủ yếu, nội dung chính
  La substance d'un discours
  nội dung chính của một bài diễn văn
  en substance
  tóm lại; về căn bản
  Voici ce qu'il a dit en substance
  �� đây là về căn bản những gì anh ấy đã nói
  Phản nghĩa Accident, apparence, attribut; forme.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X