• Danh từ giống cái

  Sự cấm, sự cấm chỉ
  tir d'interdiction
  (quân sự) sự bắn chặn
  Phản nghĩa Autorisation, commandement, conseil, consentement, ordre, permission

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X