• Danh từ giống đực

  Sự bắn, cánh bắn, đường bắn
  Tir à [[larc]]
  sự bắn cung
  Armes à tir automatique
  súng bắn tự động
  Régler le tir
  điều chỉnh đường bắn
  Trường bắn
  Aller au tir
  ra đường bắn
  Loạt đạn
  Tir [[dartillerie]]
  loạt đạn pháo
  (thể dục thể thao) sự sút (bóng đá)
  Tir au but
  sự sút vào khung thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X