• Tính từ

  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) hăm dọa, đe dọa
  Des mesures intimidatrices
  những thủ đoạn hăm dọa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X