• Danh từ giống cái

  (thực vật học) huệ da hương
  jacinthe d'eau
  bèo tây, bèo Nhật Bản
  jacinthe des bois
  cây huệ dại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X