• Danh từ giống cái

  Tuổi trẻ, tuổi xuân, tuổi thanh niên
  Rêve de jeunesse
  ước mơ của tuổi trẻ

  Phản nghĩa Vieillesse. Sénilité

  Thanh niên
  Jeunesses communistes
  (tổ chức) thanh niên cộng sản
  Sự trẻ, sự trẻ trung, sự trai trẻ; nét trẻ trung
  (thân mật) cô gái trẻ, người đàn bà trẻ
  n'être pas de la première jeunesse
  không còn trẻ trung gì đâu
  première jeunesse
  tuổi thanh xuân
  seconde jeunesse
  tuổi hồi xuân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X