• Danh từ giống đực

  Ngôn ngữ, tiếng nói
  Langage parlé
  ngôn ngữ nói
  Langage écrit
  ngôn ngữ viết
  Cách nói
  Langage flatteur
  cách nói nịnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X