• Tính từ

  Viết
  Une feuille écrite des deux côtés
  tờ giấy viết cả hai mặt
  Langue parlée et langue écrite
  ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
  Thành văn
  Droit écrit
  luật thành văn
  Do trời định, đã định sẵn

  Danh từ giống đực

  Giấy tờ, văn bản
  Kỳ thi viết
  (số nhiều) tác phẩm
  Les écrits de Victor Hugo
  những tác phẩm của Vich-to-Huy-gô
  par écrit
  bằng giấy tờ, trên giấy tờ
  Preuve par écrit
  chứng từ bằng giấy tờ

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X