• Phó từ

  Lâu
  Vivre longtemps
  sống lâu

  Danh từ giống đực

  (thời gian) lâu
  Depuis longtemps
  từ lâu
  Phản nghĩa Peu. Bientôt, naguère, récemment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X