• Ngoại động từ

  Chia thành hình thoi
  Losanger une surface
  chia một bề mặt thành hình thoi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X