• Danh từ giống cái

  Mặt
  Surface de l'eau
  mặt nước
  Surface de séparation
  mặt phân cách
  Bề mặt, diện tích
  La surface d'un triangle
  bề mặt một hình tam giác
  (nghĩa bóng) bề ngoài
  Rester à la surface des choses
  đứng lại ở bề ngoài sự vật
  avoir de la surface
  có máu mặt; có bảo đảm; có uy tín
  faire surface
  nổi lên (tàu ngầm)
  n'être que surface
  chỉ hời hợt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X