• Phó từ

  Trung thực
  Répondre loyalement
  trả lời trung thực
  Phản nghĩa Déloyalement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X