• Tính từ

  Sáng loáng, láng, bóng
  Métal luisant
  kim loại sáng loáng
  (từ cũ; nghĩa cũ) phát sáng, phát quang
  ver luisant lampyre
  lampyre

  Danh từ giống đực

  Sự sáng loáng; nước láng, nước bóng
  Le luisant d'une étoffe
  nước láng của vải
  (tiếng lóng; biệt ngữ) mặt trời
  Phản nghĩa Obscur, sombre; mat, terne.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X