• Tính từ

  Như cái máy, máy móc
  Geste machinal
  cử chỉ như cái máy
  Phản nghĩa Raisonné, réfléchi, volontaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X