• Tính từ giống cái

  marin
  marin
  Danh từ giống cái
  Hàng hải
  Hải quân
  (hoạ) (về đề tài) biển
  Màu xanh nước biển
  (từ cũ) biển; nước biển; bờ biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X