• Tính từ

  (theo kiểu) con buôn, hám lợi
  Esprit mercantile
  óc con buôn
  (từ cũ, nghĩa cũ) buôn bán
  Opérations mercantiles
  công việc buôn bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X