• Ngoại động từ

  Tạo thành quặng, quặng hóa
  Khoáng hóa
  Eau faiblement minéralisée
  nước ít khoáng hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X